English

3. Međunarodna konferencija

Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive

16 – 18. maj, 2024.
Novi Sad, Srbija

Pokrovitelji

Generalni sponzor

Sponzori

Zlatni sponzor

Srebrni sponzor

Bronzani sponzor

Key note predavači

Luca Guardabassi
redovni profesor

Departman za veterinarske i animalne nauke, Fakultet zdravstvenih i medicinskih nauka, Univerzitet u Kopenhagenu, Danska

Milica Bajčetić
redovni profesor

Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Novi Sad, Srbija

Jeroen Dewulf
redovni profesor

Katedra za internu medicinu, reprodukciju i populacionu medicinu, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Gentu, Belgija

Li-Jun Ma
vanredni profesor

Departman za biohemiju i molekularnu biologiju,
Fakultet prirodnih nauka,
Univerzitet u Masačusetsu, SAD

Predavači

Kees Veldman
naučni savetnik

Nacionalna referentna laboratorija za antimikrobnu rezistenciju kod životinja, Bioveterinarski institut Vageningen, Holandija

Aneliya Milanova
redovni profesor

Departman za farmakologiju, fiziologiju životinja, biohemiju i hemiju, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Trakiji, Bugarska

Olga Horvat
redovni profesor

Zavod za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Tina Kotnik
vanredni profesor

Klinika za male životinje, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Małgorzata Olejnik
vanredni profesor

Fakultet bioloških i veterinarskih nauka, Univerzitet “Nikola Kopernik” u Torunju, Poljska

Jovana Kos
viši naučni saradnik

Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Milan Ivanović
redovni profesor

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Dalibor Todorović
naučni saradnik

Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Srbija

Deana Medić
vanredni profesor

Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, Centar za mikrobiologiju, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Srbija

Lejla Velić
vanredni profesor

Katedra za patobiologiju i epidemiologiju, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Nataša Golić
naučni savetnik

Grupa za interakcije probiotika i mikrobiote sa domaćinom, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Ria Benkő
vanredni profesor

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Segedinu, Mađarska

Ana Kaftandzieva
redovni profesor

Institut za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, Republika Severna Makedonija

Katerina Dodovska Blagoevska
viši naučni saradnik

Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, Republika Severna Makedonija

Nedeljka Spasevski
naučni saradnik

Naučni institut za za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Marko Pajić
naučni saradnik

Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Srbija

Suzana Mimica
vanredni profesor

Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Osijeku Katedra za kliničku farmakologiju, Klinički bolnički centar Osijek, Hrvatska

Jasna Prodanov Radulovic
viši naučni saradnik

Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Srbija

Zorana Kovačević
vanredni profesor

Departman za veterinarsku medicinu,
Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Dragana Ljubojević Pelić
viši naučni saradnik

Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, Srbija

Marija Ratkova Manovska
naučni saradnik

Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, Republika Severna Makedonija

Sara Savić
naučni savetnik

Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, Srbija

Marija Pajić
vanredni profesor

Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Alessandra Piccirillo
vanredni profesor

Каtedra za komparativnu biomedicinu i nauku o hrani, Univerzitet u Padovi, Italija

Jelena Apić
viši naučni saradnik

Naučni institut za veterinarstvo
“Novi Sad”, Srbija

Vuk Vračar
vanredni profesor

Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Miloš Pelić
naučni saradnik

Naučni institut za veterinarstvo
“Novi Sad”, Srbija

Milka Malešević
naučni saradnik

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Katarina Novović
viši naučni saradnik

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Patrik Mag
asistent

Departman za farmakologiju i toksikologiju, Univerzitet veterinarske medicine, Budimpešta, Mađarska

Radoslava Savić Radovanović
vanredni profesor

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Diletta Topazio
ekonomista

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija asistent Univerzitet LUISS Guido Carli, Italija

Simonida S. Đurić
redovni profesor

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Jovan Mihajlović
eksterni istrazivač

Univerzitet u Groningenu, Holandija Mihajlović Health Analytics, Srbija

Tenhagen Bernd-Alois
naučni savetnik

Federalni institut za procenu rizika, Berlin, Nemačka

Izabella Fabri Galambos
docent

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Natalija Milčić Matić
asistent sa doktoratom

Fakultet veterinarske medicine,
Univerzitet u Beogradu
Srbija

Isidora Prošić
asistent

Fakultet veterinarske medicine,
Univerzitet u Beogradu
Srbija

Ivan Stančić
redovni profesor

Departman za veterinarsku medicinu,
Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu
Srbija

Božidar Savić
redovni profesor

Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
naučni savetnik, Naučni institut za veterinarstvo Srbije
Srbija

Ivan Galić
docent

Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Srbija

Sandra Nikolić
asistent sa doktoratom

Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu
Srbija

Zdravko Tomić
stručni konsultant

Boehringer Ingelheim
Srbija

Siniša Milić
specijalista veterinarske medicine

Veterinarski institut “Sombor”
Srbija

Anna Sławińska
vanredni profesor

Fakultet bioloških i veterinarskih nauka, Univerzitet Nicolaus Copernicus
Poljska

Program

O konferenciji

Pozdravna reč

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na 3. Međunarodnu konferenciju „Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive“ koja će se održati u Novom Sadu, u Srbiji u periodu od 16. do 18. maja 2024. godine.

Treća po redu konferencija je događaj posvećen antimikrobnoj rezistenciji pod okriljem koncepta Jednog zdravlja.

Departman za veterinarsku medicinu treću godinu za redom organizuje konferenciju posvećenu borbi protiv jednog od najaktuelnijih i najprioritetnijih problema koji ugrožavaju javno zdravlje, a to je antimikrobna rezistencija. Na skupu će najeminentniji istraživači iz zemlje i sveta razmeniti svoja naučna saznanja i iskustva posvećena rešavanju ovog globalnog problema. Naš skup predstavlja priliku za stručnjake iz svih oblasti medicine da sa stručnjacima iz inostranstva kroz predavanja i radionice razmene ideje i najnovija znanja i iskustva u rešavanju problema antimikrobne rezistencije.
Radujemo se druženju u Novom Sadu.

dr Zorana Kovačević, vanredni profesor,
predsednica naučnog i programskog odbora


Mesto održavanja:
Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad

TEME

  • Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje
  • Upotreba antimikrobnih sredstava u medicini, veterini i zaštiti bilja
  • Upravljanje antibioticima u cilju oblikovanja kliničke prakse kod ljudi i životinja
  • Mikotoksini iz perspektive Jednog zdravlja
  • Inovacije i alternative antimikrobnim sredstvima
  • Strategije i mere kontrole infekcija za ublažavanje antimikrobne rezistencije
  • Ostale teme vezane za antimikrobnu rezistenciju

Rok za slanje apstrakta: istekao
Uputstvo za pisanje apstrakta može se preuzeti  OVDE

SMEŠTAJ

Spisak preporučenih hotela

Program (u pripremi)

Četvrtak 16. maj, 2024.
Svečano otvaranje
Obilazak grada

Petak 17. maj, 2024.
08:00 – 18: 00
predavanja i radionice
Svečana večera – VIŠE INFORMACIJA

Subota 18. maj, 2024.
08:00 – 18: 00
predavanja i radionice
Poster prezentacije

ORGANIZACIONI ODBOR
NAUČNI I PROGRAMSKI ODBOR

Prethodne konferencije:

1. Međunarodna konferencija 21-23. jun, 2022., Novi Sad
2. Međunarodna konferencija 22-24. jun, 2023., Novi Sad

GET IN TOUCH

Kontakt

Za informacije o konferenciji: